Zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  28 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwały budżetowej na 2016 r. (materiały przekazano na komisji listopadowej)
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary (materiały przekazano na komisji listopadowej).
 3. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 4. Ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r.
 5. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
 6. Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu.
 7. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
 8. Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szaflary.
 9. Przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2016 rok.
 10. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok.
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Szaflary.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 70 = 79