Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 23 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

 1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.
 2. Plan pracy komisji na 2016 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. Uchwały budżetowej na 2016r. (materiały przekazano na komisji listopadowej)
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary (materiały przekazano na komisji listopadowej)
  3. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
  4. Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szaflary.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − = 10