LKS

Czy jest możliwość by dzieci trenujące w naszym klubie miały szansę się czegoś nauczyć oraz pożytecznie spędzić czas na treningach? Ilość treningów spada w postępie geometrycznym co jest niekorzystne dla dzieci i samego klubu o ile mu zależy na wynikach, nie mówiąc już o tym, że rodzice, którzy płacą za taką aktywność swoich dzieci mają wątpliwości czy aby warto dalej to robić.

~ Sebastian

W odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z dnia 9 grudnia 2015 roku skierowaną do Klubu LKS Szaflary, w której to prosi Pan Zarząd Klubu LKS Szaflary o odniesienie się do zapytania skierowanego przez zainteresowanego rodzica do Urzędu Gminy w Szaflarach a dotyczącego treningów dzieci w klubie LKS Szaflary – wyjaśniam co następuje.

W klubie LKS Szaflary z dziećmi i młodzieżą pracuje obecnie dwóch trenerów, są to: trener mgr Konrad Dygoń oraz trener mgr Krzysztof Palenik. Trenerzy nasi posiadają pełne kwalifikacje trenerskie jak i pedagogiczne. Obaj są trenerami z uprawnieniami UEFA B jak i również są nauczycielami wychowania fizycznego.

W klubie LKS Szaflary jest 7 kategorii wiekowych: Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior młodszy, sekcja dziewczyn – 2 grupy oraz Seniorzy.

Każda z tych grup posiada osobne treningi. Dla każdej z w/w grup prowadzone są po 3 treningi tygodniowo, każdy po 1,5 h.

Obecnie z uwagi na porę roku treningi nie mogą odbywać się na zewnątrz– przynajmniej te prowadzone z dziećmi – wobec czego treningi odbywają się wyłącznie na hali sportowej przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach.

Klub LKS Szaflary korzysta z hali sportowej w porach i dniach jakie przeznaczone zostały do dyspozycji Klubu przez Dyrekcję w/w szkoły. Niestety pory treningów są zdeterminowane nie tylko przeznaczoną ilością godzin ale także tym, iż wiek grup Żak i Orlik nie pozwala na organizację treningów o zbyt późnej porze oraz tym, iż z hali sportowej korzystają także inne zorganizowane grupy.

Ilość godzin która jest przeznaczona dla Klubu w tygodniu (poniedziałek-piątek) jest wykorzystana przez Klub maksymalnie. Niestety z powodu braku obecności pracowników szkoły treningi w soboty są niemożliwe.

Ilość dzieci uczestniczących w treningach jest duża. W szczególności w najmłodszych grupach wiekowych. Ponadto dodatkowo w okresie zimowym  ilość dzieci chcących trenować w Klubie znacznie się zwiększyła natomiast  ilość godzin na hali sportowej  do dyspozycji klubu niestety pozostała bez zmian a treningi na zewnątrz są aktualnie z powodu warunków pogodowych niemożliwe.

Wobec powyższych okoliczności wymagało to ze strony Klubu wdrożenia różnych wariantów treningów tak aby jak najefektywniej wykorzystać otrzymane godziny na hali sportowej a także aby jak najefektywniej zorganizować i przeprowadzić trening. Między innymi wdrożony został podział danej kategorii wiekowej na mniejsze grupy treningowe.

Miało to miejsce m.in. w najmłodszej grupie wiekowej tj. w grupie Żaków. W grupie tej aktualnie jest około 35 dzieci natomiast jest tylko jeden trener prowadzący. Taka ilość dzieci na treningu na jedną osobą prowadzącą nie pozwalała w pełni zrealizować założeń treningu i efektywnie go poprowadzić. Wobec czego wprowadzono podział na dwie mniejsze grupy tj. grupę nr I i grupę nr II.

Treningi nadal odbywają się 3 razy w tygodniu dla tej kategorii wiekowej jednakże w dwóch mniejszych grupach tj.  raz w tygodniu dla grupy nr I, raz w tygodniu dla grupy nr II oraz raz w tygodniu dla obu grup łącznie.

Taki podział na grupy dla najmłodszej kategorii wiekowej pozwala trenerowi poświecić więcej czasu oraz uwagi dla dzieci na treningu bowiem jest tych dzieci mniej i trener ma szanse do każdego dziecka podejść indywidualnie, porozmawiać z nim, poświęcić mu czas i uwagę a tym samym  więcej go nauczyć. Taki podział na grypy podyktowany jest przede wszystkim dobrem dzieci. Poza tym możliwość poświecenia dziecku przez trenera większej uwagi podczas treningu bez wątpienia będzie miało korzystny wpływ na jego umiejętności.

Warto także podkreślić, że do tej pory wyniki Klubu są na zadowalającym a wręcz wysokim poziomie. Dzieci mają dobre osiągnięcia sportowe a przede wszystkim aktywnie spędzają czas i udział w treningach i zawodach sportowych sprawia im radość. Warto pamiętać także, iż założeniami Klubu, co przejawia się w postanowieniach Statutu Klubu, jest przede wszystkim promowanie wśród dzieci i młodzieży sportu, wychowania fizycznego i zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu natomiast w dalszej kolejności są wyniki i osiągnięcia Klubu.

Na marginesie wspomnieć należy, iż treningu cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem co przejawia się w stale rosnącej ilości uczestników.

Warto zauważyć także, iż zarówno Zarząd jak i nasi trenerzy są w stałym kontakcie z rodzicami. Do tej pory żaden z rodziców nie zgłaszał żadnych uwag co to pracy naszych trenerów, sposobu prowadzenia treningów czy ilości tych treningów.

Wobec powyższego podkreślić należy, iż ogromnym zdziwieniem jest, iż podjęte działania Klubu LKS mające  na celu bardziej efektywne prowadzenie treningów a tym samym lepsze przygotowanie dzieci do sezonu zostało odebrane jako spadek ilości treningów. Podkreślić należy, iż o przygotowaniu dzieci do sezonu świadczyć powinna przede wszystkim nie ilość przeprowadzonych treningów lecz ich jakość. Nasz klub natomiast zatrudnia wykwalifikowanych trenerów z odpowiednim wyszkoleniem trenerskim a także z wykształceniem pedagogicznym. Poza tym nasi trenerzy są osobami młodymi, na co dzień pracującymi z dziećmi i młodzieżą, mający dobre podejście do dzieci. Natomiast co do ilości treningów wskazać należy, iż ich częstotliwość uzależniona jest nie tyko od godzin jakie Klub LKS Szaflary otrzyma od Dyrekcji szkoły na wejście na halę, pory roku a w związku z tym niemożliwością prowadzenia treningów na zewnątrz ale także uzależniona jest od ogromnej liczy zainteresowanych dzieci a także niestety od graniczonego budżetu finansowego Klubu LKS Szaflary. Chciałbym zaznaczyć, iż władze Klubu nie wykluczają, iż ilość treningów po zmianie pory roku tudzież otrzymania większej liczby godzin do korzystania z hali lub też z innych względów np. finansowych – może się w przyszłości zwiększyć.

Mam nadzieję, iż chociaż w małym stopniu udało przybliżyć się sytuację Klubu i względy jakimi kierowano się przy ustalaniu ilości treningów.

Odpowiedź udzielono wspólnie przez trenerów Konrada Dygonia, Krzysztofa Palenika oraz zarząd klubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 4