Podsumowanie projektu „Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia”

Projekt realizowany był jako zadanie publiczne Gminy Szaflary w 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wszystkie działania projektowe realizowane były w terminie od kwietnia do listopada 2015 r.

Podsumowanie projektu odbyło się w piątek 27 listopada 2015 r. Na spotkanie przybyli uczniowie biorący udział w projekcie, nauczyciele z panią dyrektor Dorotą Sikoń, a także rodzice uczniów. Zaproszenie przyjęły także pani pełnomocnik wójta ds. przeciwdziałania uzależnieniom pani Katarzyna Sowa oraz pani sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek, a także prezes Grupy Inicjatyw Lokalnych „GIL” Adam Andrzej Kustwan.

Po przywitaniu wszystkich przez panią dyrektor miało miejsce sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu. Przedstawiono poszczególne działania, a uczniowie mieli możliwość ustosunkować się do wycieczek, w których brali udział. Był to dobry sposób na przeżycie jeszcze raz miłych chwil, które miały miejsce na poszczególnych wycieczkach. Z uśmiechem uczestnicy mówili, że z Zakopanego najlepiej pamiętają pobyt w Mc’Donaldzie, z Zubrzycy Górnej zajadanie się „moskolami orawskimi”, które sami wykonali, z Niedzicy plac zabaw przy Parku Miniatur Podtatrza, ze Starych Wierchów możliwość spania w schronisku, a z Lubomira dyskusję o planetach i gwiazdach.

Nie były to jednak jedyne korzyści z realizowanego projektu. Uczniowie młodsi zgromadzili mnóstwo prac plastycznych dokumentujących poszczególne wycieczki, a dzieci starsze przyniosły na spotkanie kroniki. Znalazły się w nich opisy poszczególnych wycieczek i wiele ciekawostek z poszczególnych miejsc. Organizatorzy nie zapomnieli także o testach na temat profilaktyki uzależnień, które młodzież wypełniła podczas pobytu na Starych Wierchach. Wiedza, którą wykazały się dzieci jest także efektem realizowanego projektu. Za włożony trud dzieci i młodzież została nagrodzona upominkami rzeczowymi. Były to puzzle dobrane odpowiednio do wieku dzieci, gry planszowe i logiczne, a także kalambury oraz coś słodkiego.

W trakcie spotkania było także miejsce na sprawozdanie finansowe, które przedstawił prezes Grupy Inicjatyw Lokalnych „GIL”. Spotkanie pokazało, że dobra współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową w Borze i stowarzyszeniem Grypa Inicjatyw Lokalnych „GIL” przynosi korzyści zarówno dla samych instytucji jak również dla mieszkańców wsi Bór. Przyjęte partnerstwo przynosi korzyści i rokuje

Rodzice obecni na spotkaniu wyrazili zadowolenie, z tego, że dzieci mogły uczestniczyć w tylu atrakcyjnych wycieczkach i, że w przyszłości także znajdą się pieniądze na podobne inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 24 = 25