Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” – SP Bór

Szkoła Podstawowa w Borze osiągnęła wysokie miejsca wśród Szkół w powiecie i w Polsce, przyznanego na podstawie sprawdzianu szóstoklasisty przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dzięki temu wynikowi szkoła została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła.

Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy dyrektorów szkół, a także został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem Programu jest wyróżnienie tych szkół podstawowych, które, dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarządzana skutecznie i na wysokim poziomie.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Platformą Edukacyjną EDUSTATION, każdy uczeń klasy V i VI będzie mógł korzystać przez cały rok szkolny z tej właśnie platformy, dzięki czemu zyska dodatkową możliwość nauki języka i ćwiczenia swoich umiejętności w wolnej chwili, zarówno w domu, jak i w szkole.

Uczestnictwo w elitarnej grupie Wiarygodnych Szkół gwarantuje:

  • wyróżnienie się spośród innych szkół jako placówka wiarygodna, godna zaufania i działająca na odpowiednim, wymaganym poziomie,
  • wzmocnienie wizerunku, prestiżu i zaufania do Szkoły ze strony uczniów i ich rodziców, a dzięki temu…
  • zwiększenie zainteresowania Szkołą jako placówką, która reprezentuje odpowiedni poziom i jest godnym we współpracy partnerem,
  • wzmocnienie pozycji Szkoły na tle konkurencji w regionie funkcjonowania i w Polsce.

10100838png_Page1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 3 = 7