Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  26 listopada 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]                                        

 1. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary.
  3. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaskale.
  4. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Zaskale.
  5. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Bańska Wyżna.
  6. Likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Szaflary.
  7. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
  10. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
  11. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =