Szkolenie z pierwszej pomocy

W ZSPiG w Zaskalu dla pracowników szkoły zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało wykład, prezentację multimedialną oraz ćwiczenia obejmujące każdego z uczestników.

Kadra szkoły zapoznała się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa oraz  z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Zostały omówione sposoby prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu a w szczególności:

 • bezpieczeństwo ratownika w miejscu zdarzenia,
 • wezwanie profesjonalnych służb ratowniczych,
 • ocena stanu świadomości osoby poszkodowanej,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną, ocena oddechu, pozycja boczna bezpieczna,
 • zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
 • prowadzenie masażu serca i oddechu zastępczego,
 • postępowanie z poszkodowanymi w trakcie ataku padaczki, omdlenia oraz skarżącymi się na ból w klatce piersiowej,
 • umiejętność efektywnego wykorzystania materiałów, w które wyposażona jest apteczka,
 • krwotoki – zaopatrywanie ran,
 • złamania – sposoby unieruchamiania,
 • oparzenia termiczne i chemiczne,
 • elementy postępowania z dzieckiem – wywiad o stanie zdrowia dziecka.

Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny Pan Łukasz Zeman.

Katarzyna Olszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − 8 =