warning ważne infoWójt Gminy Szaflary informuje, że: Gmina Szaflary została przyjęta do „Programu Szwajcarskiego”, który to ma na celu  pomoc przy utylizacji AZBESTU!

W związku z powyższym prosimy mieszkańców naszej Gminy, aby zgłaszali  chęć pozbycia się „eternitu” w Urzędzie Gminy Szaflary pok. Nr 8  lub telefonicznie 18 26 123 17 albo drogą mailową srodowisko@szaflary.pl podając swój imię nazwisko adres, orientacyjną ilość posiadanego azbestu w tonach lub m2, trzeba określić czy jest to eternit falisty czy małe płytki oraz czy jest on na dachu czy na ziemi.

Mieszkańcy mogą BEZPŁATNIE pozbyć się azbestu (eternitu)!

Istnieje również możliwość zakupu materiału na pokrycie dachu dla osób najuboższych. (Regulamin znajduje się na stronie www.wolniodazbestu.pl zakładka usuwanie azbestu lub na stronie Urzędu Gminy.)

Ze względu na procedury, które muszą zachować prowadzący projekt powyższe informacje należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 20 LISTOPADA 2015 roku.

Regulamin-wsparcia-dla-najuboższych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =