Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  26 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta na temat analizy oświadczeń majątkowych.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Zatwierdzenia programu zdrowotnego pod nazwą: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Szaflary na lata 2015-2017”.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1