Zaskalnie przypominają o IV rozbiorze Polski

 

28 września gimnazjalistka Karolina Kozub przygotowała słuchowisko historyczne. Przypomniała w nim krótką historię IV rozbioru Polski. Zaznaczyła, że sytuacja Polaków w kraju była bardzo trudna, osaczeni przez tajne służby,  rodacy żyli w strachu i niepewności. Dodatkowo na ziemiach przyłączonych do ZSRR rozpoczęła się przymusowa akcja paszportyzacji, sprzeciwiający się przyjęciu rosyjskiego obywatelstwa byli wysyłani całymi rodzinami do łagrów.

Uczennica  podkreśliła, że Pakt Ribbentrop-Mołotow– umowa międzynarodowa23 sierpnia 1939 roku, będąca paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą NiemieckąZwiązkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczyła  także rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, FinlandiiRumunii.  Współczesna historia fakt ten nazywa IV rozbiorem Polski.

Główne postanowienia paktu:

  • Kraje bałtyckie: (Estonia, Łotwa) i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy (z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR.
  • Na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, WisłySanu.

 Najgorsza  jednak okazała się współpraca gestapo i NKWD.

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow oraz w Moskwie niemiecko-radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni stało się  podstawą  wzajemnej współpracy służb specjalnych obu krajów. Tajne załączniki  przewidywały współpracę gestapoNKWD w zwalczaniu polskich organizacji niepodległościowych: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.”    W naszej Ojczyźnie nastała długa noc okupacji..

Źródło: wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

68 − = 65