Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  5 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
  2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 3 =