Zarządzenie Nr  0050.68.2015
Wójta Gminy Szaflary
z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Szaflary w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Autor: