Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  28 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie majątku.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 2. Likwidacja Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach.
 3. Zatwierdzenia programu zdrowotnego pod nazwą: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Szaflary na lata 2015-2017”.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

 

2016.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 2 =