Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu:  22 września 2015 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Organizacja pracy i gospodarka finansowa Ośrodka Zdrowia w Szaflarach (informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015r. – sesja z dnia 31.08.2015r. )
  2. Ocena pozyskiwania środków poza budżetowych za 2015r. opracowanie wniosków do budżetu na 2016 rok.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 86 = 89