Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 23 września 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Realizacja budżetu za I półrocze 2015 roku dz. oświata, kultura, sport, ochrona zdrowia (informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015r. – sesja z dnia 31.08.2015r.)
  2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. Likwidacja Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach.
    2. Zatwierdzenia programu zdrowotnego pod nazwą: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Szaflary na lata 2015-2017”.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1