Centra obsługi – wiele spraw w jednym miejscu

administracja podatkowa1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Centrum obsługi powstanie w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu i będzie jednym z 50 w kraju.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach. Dodatkowo będzie można załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
  • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Na samodzielnych stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, e-PUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany, co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów. W Małopolsce oprócz centrum obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu powstaną jeszcze 3 centra obsługi zlokalizowane w Urzędzie Skarbowym w Bochni, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie i  w Urzędzie Skarbowym Kraków Nowa Huta.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika. W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

Więcej informacji udziela:

Jolanta Giłka

Nr telefonu: +48 18 26 30 440

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 2 =