logotypy prof

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013

Projekt „Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów, poprzez organizację warsztatów muzyki góralskiej i koncertu podsumowującego”  realizowany na podstawie Umowy z 19-12-2014 r.  przyznania pomocy nr 02858-6930-UM0641131/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów w okresie od stycznia do marca 2015 r. kultywujących góralskie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez  naukę  gry na starych instrumentach muzycznych. Zakończeniem  warsztatów było zorganizowanie koncertu podsumowującego zdobyte umiejętności. Umiejętności gry na starych instrumentach pozyskane przez nowe pokolenie pozwoliło na zaprezentowanie potencjału zespołu na koncertach organizowanych podczas uroczystości szkolnych, uroczystościach kościelnych, festynach folklorystycznych organizowanych w sąsiednich miejscowościach. Zespół zaprezentował się na wyjeździe na Słowację (do Podbiela).

Więcej informacji na stronie: http://www.szkolabw.szkolnastrona.pl/p,18,projekt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − 2 =