Wyjazd na Słowację

Słowacka Gmina Podbiel zorganizowała festiwal folklorystyczny „XXIV ročník Podbielanských folklórnych slávností”.

Gminę Szaflary reprezentował Szkolny Zespół Regionalny „Watra” z Bańskiej Wyżnej i Zespół „Skrzypnianki” ze Skrzypnego. Zespołom towarzyszyła delegacja składająca się z przedstawicieli Rady Gminy Szaflary i Wójta Gminy Szaflary.

Występy Polaków miały miejsce w godzinach popołudniowych i zostały ciepło przyjęte przez publiczność. Wraz z grupami słowackimi zaprezentowano wspaniałą kulturę Karpat zawierającą elementy śpiewu, tańca i muzyki sygnalizujące dawne, wspólne korzenie.

Gospodarze zapewnili polskiej delegacji ciepły poczęstunek oraz wręczyli pamiątki festiwalowe.

Oprócz oficjalnych występów zespołów regionalnych, miało miejsce spotkanie przedstawicieli partnerskich gmin w celu omówienia dalszej współpracy i zorganizowania kolejnych spotkań mieszkańców obydwu społeczności.

Korzystając z wyjazdu na Słowację, uczestnicy mieli sposobność zwiedzenia atrakcji turystycznej Orawy. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szaflary cała delegacja zwiedziła Zamek Orawski gdzie zapoznała się z ekspozycją i historią zamku. Nie zabrakło elementów historycznych prezentujących wspólna przeszłość sąsiednich krajów.

Wszyscy uczestnicy wrócili z wyjazdu w godzinach wieczornych, pełni wrażeń i miłych przeżyć, wdzięczni Gospodarzom za zaproszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + = 25