Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  16 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 16:00 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
 2. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 3. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 4. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat.
 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

23 + = 27