Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  16 lipca 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
    2. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
    3. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
    4. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat.  
  2. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

80 − 79 =