Nadanie imienia św. Jadwigi Królowej Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem

14 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Św. Jadwigi Królowej Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem. W tym doniosłym i długo oczekiwanym przez całą społeczność szkolną wydarzeniu uczestniczyli między innymi dostojni goście: Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka z małżonką, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik, Sołtys wsi Skrzypne Stanisław Kubicki z małżonką oraz Radna Gminy Szaflary Barbara Chramiec z małżonkiem. W tym historycznym i najważniejszym Święcie Szkoły uczestniczyli oczywiście także nauczyciele, brać szkolna i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którą celebrował ksiądz kanonik Edward Cygal. Podczas mszy św. Pan Wójt z Panem Przewodniczącym Rady Gminy odczytali Akt Nadania Imienia zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Szaflary NrVII/34/2015 z dnia 30 marca 2015r. i wręczyli go dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Po wręczeniu aktu, ksiądz proboszcz poświęcił sztandar, który został wręczony przez przedstawicielki Rady Rodziców – panią Grażynę Fatlę i panią Anetę Blachę dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu. W momencie przekazania sztandaru wszyscy wierni zgromadzeni w kościele odśpiewali Hymn Szkoły. Na zakończenie mszy św. Dyrektor Henryk Chrobak skierował swoje słowa refleksji i podziękowania do wszystkich zgromadzonych. Powiedział między innymi: Przyjęcie takiego imienia, przyjęcie takiego Patrona to nie tylko niebywały zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie. Święta Jadwiga bowiem zobowiązuje nas wszystkich i każdego z osobna. Dla dzieci i młodzieży jest wzorem pilności, pracowitości i skromności. Dla dorosłych – rodziców i nauczycieli jest przykładem doskonałej pracy i służby, wznoszenia się ponad podziałami i pomocy bliźnim. Życzę całej społeczności szkolnej, by święta Jadwiga nie była tylko pięknym wizerunkiem na Sztandarze Szkoły, ale nade wszystko, by Jej Imię było głęboko wyryte w sercach i umysłach szkolnej społeczności i zagrzewało do coraz piękniejszego i skuteczniejszego wysiłku.

Dalsze uroczystości miały miejsce na placu przy remizie OSP w Skrzypnem. Tam odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przy współpracy Rady Rodziców
z Radą Pedagogiczną oraz strażakami z OSP Skrzypne. Młodzież szkolna pod opieką nauczycieli przygotowała montaż słowno- muzyczny pt. „Rozmowa z Królową Jadwigą”, następnie zaprezentował się chór „Dzieciaki ze Skrzypnego” i „Skrzypnianki” oraz zespół regionalny „Mali Skrzypnianie”. Później zabrał głos Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka, który przekazał na ręce Pana Dyrektora List Gratulacyjny.

Dla wszystkich uczestników festynu były przygotowane liczne atrakcje: grill, struktury dmuchane, popcorn, wata cukrowa, sklepik itp. Część rozrywkową swoją muzyką uświetniał zaprzyjaźniony ze szkołą zespół muzyczny „Bartki”. Jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc sponsorów ze Skrzypnego: Doroty i Jana Wilczków, Haliny i Marka Gromali, Monika i Andrzeja Gila, Anny i Bolesława Mardułów. Ponadto wielu uczestników imprezy i rodziców dzieci szkolnych wsparło finansowo szkołę, wykupując okolicznościową cegiełkę. Wszystkie wypracowane środki finansowe będą przekazane na potrzeby szkoły w Skrzypnem, m.in. ufundowanie nowego sztandaru. Festyn zgromadził bardzo wiele osób również z okolicznych miejscowości. Pogoda dopisała, atmosfera była wspaniała i wszyscy doskonale się bawili.

Bardzo serdecznie dziękujemy Tym Wszystkim, którzy sprawili, że Święto Szkoły i Festyn Rodzinny były wielkim i radosnym przeżyciem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

53 + = 62