Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 17 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary,
    2. przyjęcia Regulaminu programu osłonowego ”Pierwszy dzwonek”
    3. ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Szaflary oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
  2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 8 =