Finał akcji „Pola Nadziei” 2014/2015

20 maja 2015 roku członkowie szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem uczestniczyli w podsumowaniu Akcji Pola Nadziei. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 na nowotarskim Rynku, na którym zgromadziły się wszystkie szkoły, biorące udział w akcji. Tam zostaliśmy przywitani przez Burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychę. Następnie z hasłem na ustach „Dziś przez Nowy Targ idziemy i nadzieję Wam niesiemy” żółtym korowodem razem z uczestnikami z innych szkół udaliśmy się do Parku Miejskiego, gdzie był ciąg dalszy imprezy m.in. ogłoszenie wyników konkursu; prezentacje szkół; występy wokalne; pantomima; występy taneczne. Organizatorem Finału, jak również koordynatorem tej pożytecznej akcji była Fundacja im. Adama Worwy. Fundacja ta aktywnie wspiera ludzi potrzebujących, zwłaszcza chorych, którym wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, udziela wsparcia psychologicznego i materialnego.

Warto zaznaczyć, że szkolne koło wolontariatu działa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem już od czterech lat. Powstało ono z inicjatywy pani Danuty Gołębiowskiej, a początek działalności związany był z założeniem obok szkoły ogrodu „Pola Nadziei”, w którym posadzone zostały pierwsze żonkile „charytatywne” zakupione ze skromnych uczniowskich funduszy. Akcja ta spotkała się ze sporym odzewem ze strony uczniów oraz wielkim zrozumieniem mieszkańców Skrzypnego. Zatem kontynuowana jest akcja rokrocznie, a zebrane środki finansowe przekazywane są na rzecz Fundacji im. Adama Worwy w Nowym Targu.

W bieżącym roku koło wolontariatu przeprowadziło m. in. kwestę przy kościele w Skrzypnem, a ponadto pozyskiwało środki ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych stroików wielkanocnych. Koło współpracuje również z oddziałem Caritas w Nowym Targu, co przynosi bardzo wymierne efekty finansowe w humanitarnej pomocy dla osób potrzebujących, młodzież nasza przeprowadza m.in. kwesty w supermarketach w Nowym Targu.

Bardzo raduje fakt, że nasza młodzież jest wrażliwa na krzywdę i ból, że coraz więcej ludzi odczuwa potrzebę pomagania i wspierania osób chorych, skrzywdzonych i słabych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

33 − = 27