Wiedza o zapobieganiu pożarom to nasza specjalność

15 marca 2015 roku w remizie OSP Bór odbył się środowiskowy etap XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Główną, Komendami Wojewódzkimi i Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami. Organizacją środowiskowego etapu w Borze zajął się już po raz jedenasty naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Borze aspirant sztabowy w stanie spoczynku Józef Gacek. Tegoroczny środowiskowy etap OTWP w Borze realizowany był w ramach zadania publicznego pod tytułem „Środowiskowy etap XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szaflary na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, uczestnicy konkursu mogli uzupełnić swoje umundurowanie, gdyż elementy umundurowania były nagrodami dla laureatów na tym etapie konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Dzieci i młodzież spotykali się z naczelnikiem regularnie od grudnia poprzedniego roku. Pan Józef tłumaczył im jak korzystać z materiałów, które otrzymali na nośnikach elektronicznych oraz opracowaniach drukowanych, wyjaśniał trudniejsze partie materiału i zachęcał do nauki.

Do turnieju zgłosiło się 23 młodych ochotników, a turniejowy test pisało 20 uczniów w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej grupy reprezentowali OSP Bór na gminnym etapie tego turnieju. W grupie szkoła podstawowa największą ilość punktów otrzymała uczennica klasy szóstej Zuzanna Rączka. Tuż za nią była Sabina Chrobak i Beata Kustwan także z klasy szóstej. W grupie gimnazjum pierwsze miejsce otrzymała
Zofia Handzel, drugie Katarzyna Gacek i trzecie Katarzyna Kustwan. Laureaci szkół ponad gimnazjalnych to: Dariusz Kustwan, Andrzej Kustwan i Wojciech Jarząbek.
Eliminacje środowiskowe przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący – Marian Gacek oraz członkowie – Józef Gacek, Adam Chrobak, Stanisław Komperda i Małgorzata Gacek. Laureaci wzięli udział w gminnym etapie konkursu w dniu 18 marca 2015 r. w Maruszynie Dolnej.

Podsumowanie etapu środowiskowego konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się dnia 12 kwietnia 2015 roku w remizie OSP. Nagrody wręczał Wójt Gminy Szaflary Rafał Skaradziński.

Wszystkim uczestnikom turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” gratulujemy determinacji i zachęcamy do brania udziału w kolejnych edycjach, a także by za ich przykładem poszli inni uczniowie i także wzięli udział w tym turnieju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 4 =