Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2014 rok.
 2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 3. Ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych,
 4. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 5. Zmiany Statutu Gminy Szaflary.
 6. Skargi na działalność Wójta.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

27 + = 34