Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  21 maja 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2014 rok,
    2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok,
    3. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych,
    4. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 − 26 =