Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Maruszynie Dolnej

30 kwietnia 2015 roku w ZSPiG w Maruszynie Dolnej odbyła się uroczystość poświęcona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. Uczniowie przedstawili historyczne okoliczności uchwalenia Konstytucji Majowej jako pierwszej ustawy zasadniczej w Europie, a drugiej na świecie. Występ wzbogacony został pieśniami patriotycznymi. Uczniowie otrzymali możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia.

W sposób interesujący przybliżyli następujące fakty historyczne. Wiosną 1791 roku przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę, szukali poparcia u obcych dworów. Król Stanisław August Poniatowski oraz przywódcy stronnictwa patriotycznego musieli działać szybko i zdecydowanie. 3 maja 1791 roku zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację. Konstytucja 3 Maja znosiła liberum veto, a wprowadzała zasadę, że o przyjęciu lub odrzuceniu każdej uchwały decyduje większość głosów. Wolną elekcję zastępowała dziedzicznością tronu. Powołała Straż Praw, która miała być sprawnym rządem kraju. Bogatszym mieszkańcom miast przyznawała te same prawa, którymi cieszyła się szlachta. Jednak po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku nowej konstytucji ustrojowej, część magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i w 1792 roku zawiązała w miasteczku Targowicy konfederację. Dokument ten znosił Konstytucję 3 Maja i inne reformy. Zawiązanie konfederacji posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Król Stanisław August przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest obchodzona ponad 200 lat mimo represji czy też rozbiorów. Jest obchodzona z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali inscenizacje przygotowana przez kolegów.

Renata Jagoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + = 9