Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach za 2014 rok.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 2. Darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
 3. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 4. Przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary.
 5. Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach w jedną instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 6. Przystąpienia Gminy Szaflary do uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych, w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
 7. Porozumienia pomiędzy Gminą Szaflary a Gminą Szczucin, powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.
 8. Przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”,
 9. Uchylenia uchwały nr LI/266/2014 z dnia 12.11.2014r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 10. Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Projekty uchwał

Część I
Część II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

86 − 82 =