Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary,
    2. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach w jedną instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.
  3. Przegląd placów zabaw, boisk sportowych i obiektów sportowych na terenie gminy (wyjazdowe: Szaflary, Zaskale) ok. godz.1545.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1