Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  23 kwietnia 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
  2. darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary,\
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
  4. przystąpienia Gminy Szaflary do uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych, w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej,
  5. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szaflary a Gminą Szczucin, powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”,
  6. przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”,
  7. uchylenia uchwały nr LI/266/2014 z dnia 12.11.2014r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  8. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 2. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary.
 3. Zapoznanie się ze Studium.
 4. Stan prawny dróg o nieuregulowanym statusie.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1