Wojewoda Małopolski wydał dnia 25 marca 2015r. . Rozporządzenie poz. 1730 o uznaniu obszaru zagrożonego wścieklizną, zwanego dalej obszarem zagrożonym o obejmuje on teren:


  1. Od strony Ludźmierza do Maruszyny  ulicą Ludźmierską „obszar po lewej  stronie”
  2. Obszar po lewej  stronie  drogi gminnej Maruszyna – Szaflary a następnie wzdłuż  drogi powiatowej do drogi krajowej nr 47
  3. Obszar północno – zachodni  sołectwa Szaflary do mostu na potoku Biały Dunajec

Na obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

  1. Zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
  2. Zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
  3. Zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt
  4. Zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
  5. Zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego lekarza Weterynarii
  6. Nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą  posiadaczy,
  7. Nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

Powyższy komunikat obowiązuje, aż do odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

50 + = 54