Projekty Unijne dla Zespołów Regionalnych

Projekt współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie malych projektów.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Szaflary przy dofinansowaniu Unii Europejskiej zakończyła realizację projektu pt:”Zakup strojów regionalnych dla zespołów regionalnych
z gminy Szaflary
”, którego głównym celem jest kultywowanie miejscowych tradycji
i obrzędów góralskich poprzez występy zespołów regionalnych z Gminy Szaflary w zakupionych strojach regionalnych.

Całkowity koszt operacji : 37.130,00 złotych

Koszt dofinansowania: 28.598,24 złotych

Dzięki realizacji tego projektu zespoły regionalne : „Watra” z Bańskiej Wyżnej, „Mali Maruszynianie” z Maruszyny Górnej, „ Zyngierski” z Maruszyny Dolnej, „Mali Szaflarzanie”
z Szaflar, „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego oraz zespół „ Mali Zaskalanie” z Zaskala zostały wyposażone w następujące elementy strojów regionalnych: 29 gorsetów, 20 spódnic, 11 halek,
15 bluzek damskich, 2 cuchy, 23 koszule chłopięce, 33 pary kierpcy, 20 kompletów portek
i 20 kapeluszy kapeluszy i 6.

Pozwoli to kultywować zespołom tradycję góralską i wpłynie korzystanie na wzrost aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizacji imprez kulturalnych. Projekt przyczyni się do szerokiej promocji Gminy i zwiększy aktywność zespołów.

Drugim zakończonym projektem z udziałem środków Unii Europejskiej jest projekt pt: Zakup instrumentów muzycznych”. Celem tego projektu jest także kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów muzycznych.

Całkowity koszt operacji: 19.665,24 złotych

Koszt dofinansowania: 12.790,40 złotych

Zakupionych zostało 9 sztuk skrzypiec oraz 5 sztuk basów góralskich dla kapel góralskich zespołów regionalnych działających przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej, Maruszynie Dolnej, Maruszynie Górnej, Szaflar oraz Skrzypnego.

Operacja ta pozwoli na doskonalenie posiadanych umiejętności muzycznych przez członków kapel góralskich oraz jej prezentację podczas imprez organizowanych na terenie Gminy jak i poza nią.

Umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej oraz promocje Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

56 + = 64