Nawiązanie współpracy z Partnerem Słowackim z miejscowości Podbiel

We czwartek 05 marca 2015r w miejscowości Podbiel na Słowacji na zaproszenie władz samorządowych  gościła delegacja z Gminy Szaflary z Wójtem Gminy Rafałem Szkaradzińskim, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Szaflary Barbarą Zalińską – Sikoń oraz prezesem Grupy Inicjatyw Lokalnych „GIL” Adamem Andrzejem Kustwanem.

Tematem spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy władzami samorządowymi, wypracowanie zasad dalszej współpracy, przygotowania harmonogramu do podpisania umów o współpracy partnerskiej oraz podpisanie listów intencyjnych będących podstawą złożenia  wniosku do konkursu Grupy Wyszehradzkiej.

Delegacja została przyjęta przez Starostę Slavomíra Korčuška, Następnie wraz z przedstawicielami władz lokalnych miała miejsce wizytacja miejscowości Podbiel. Gospodarze zaprezentowali potencjał i atrakcje miejscowości Podbiel. Salę gimnastyczną pełniącą również funkcję centrum kultury, obiekty sportowe  w tym stadion miejscowego klubu sportowego, szkołę oraz rezerwat ludowej architektury. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze a uczestnicy zapowiedzieli dalsze  partnerskie kontakty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

96 − 92 =