Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu:  24 marca 2015 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja, poniesione koszty.
  3. Informacja na temat zaległości podatkowych za 2014 rok
  4. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

71 − = 62