Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia’ collapse_link=’true’]

 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Spotkanie z kierownikiem GOPS oraz pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania problemów alkoholowych i narkomanii.
 3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary.
 4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem.
 5. Opinia komisji na temat projektu  uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Szaflarach.
 6. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Szaflarach.
 7. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary.
 8. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Szaflary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 9. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2014 rok.
 10. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2014 rok.
 11. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Jedna myśl nt. „Zaproszenie na posiedzenie komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

72 + = 78