Wybory sołtysów jak wybory samorządowe

Drogi Panie Wójcie! Jako mieszkaniec Szaflary chciałbym, aby wybory na Sołtysa wsi Szaflary odbyły się w taki sam sposób jak wybory samorządowe, czyli w lokalach wyborczych w danych godzinach ludzie chcący oddać głos wchodzą do kabiny i głosują. Proszę o rozpatrzenie prośby pozytywnie.

Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec Szaflar

Katarzyna Rzepka - Pracownik Administracyjny

Gmina Szaflary pracuje nad zmianą przebiegu wyborów na Sołtysów i członków Rady Sołeckiej. W chwili obecnej opracowywany jest projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, która jest pierwszym krokiem do zmiany całej procedury. O wszystkich czynnościach związanych z powyższym tematem, mieszkańcy będą powiadamiani na bieżąco, zarówno na stronie internetowej jak i na tablicach ogłoszeń. Zmiana trybu wyborów wymaga dokładnej analizy, zmiany statutów sołectw, a także podjęcia nowych uchwał – Gmina pracuje nad tym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

40 − 37 =