infoSzanowni Państwo

Zarząd Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum” w Maruszynie zaprasza wszystkich  członków Spółki oraz osoby zainteresowane na zebranie  sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 lutego  2015 roku /piątek/ o godz. 18,00, które odbędzie się w remizie  OSP w Maruszynie.

[spoiler title=’Plan obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum”’ collapse_link=’true’]
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu  Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum”
  w Maruszynie za 2014 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowo- merytorycznego i  udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
  b) uchwalenia wysokości rocznej składki na rzecz Spółki,
  c) uchwalenia upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązania w imieniu Spółki.
 8. Informacje Zarządu Spółki o inwestycjach i zadaniach wykonanych  w latach 2011 – 2014.
 9. Wystąpienie  Wójta Gminy Szaflary.
 10. Dyskusja.
 11. Przedstawienie planu finansowo – merytorycznego Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum” na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowo – merytorycznego Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum” na 2015 rok.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
[/spoiler]

Zarząd Spółki Wodnej
„Maruszyna Centrum”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

24 − = 17