sesjaZapraszam na VI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 23 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia’ collapse_link=’true’]
 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Kontrola zarządcza w 2014 roku, działania podejmowane – skutki i efekty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szaflary.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szaflary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, miejsc punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/262/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Jedna myśl nt. „Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Szaflary

 1. Zofia

  Szczegóły w sprawie wkładu w przygotowanie dokumentacji, a także wkładu inwestycyjnego mieszkanców zrzeszonych w Spółce Wodnej przedstawię na stronie Gminy Szaflary po zebraniu Walnego Zgromadzenia czyli ok. 1 marca 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

27 − 19 =