reksioPrzypominamy wszystkim Mieszkańcom, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/130/2012 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Szaflary:

„zabrania się właścicielom psów wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości” (rozdział 8 § 21 ust. 1 załącznika do uchwały)

Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem (rozdział 8 § 21 ust. 3)

Na mocy rozdziału 11 § 34 ust. 1 i 2 „kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach wyżej określonych toczy się wg kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1