Wójt Gminy Szaflary zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 26 kwietnia 2015r. (niedziela), o godzinie 14:30 w sali budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bór.

Celem zwołania Zebrania Wiejskiego będzie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bór.

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie zebrania o godzinie 14:30, zwołuje się ponownie zebranie w tym samym dniu o godzinie 15:00, które ważne jest bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców,

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 17 = 20