Wójt Gminy Szaflary zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 19 kwietnia 2015r. (niedziela), o godzinie 9:15 w sali budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bańska Niżna.

Celem zwołania Zebrania Wiejskiego będzie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bańska Niżna.

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie zebrania o godzinie 9:15, zwołuje się ponownie zebranie w tym samym dniu o godzinie 9:45, które ważne jest bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców,

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 1 =