• Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji RG na 2015 rok
 • Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok
 • Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary – styczeń
 • Kontrola zarządcza w 2014 roku, działania podejmowane – skutki i efekty – luty
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2014 rok – marzec
 • Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary za 2014 rok
 • Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok – kwiecień
 • Analiza realizacji budżetu za 2014r, absolutorium Wójta – maj
 • Raport na temat bezpieczeństwa w gminie Szaflary:
  • Informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu,
  • Raport Komendy Powiatowej w Nowym Targu,
  • Sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2014 rok – czerwiec
 • Przygotowanie placówek oświatowych w gminie Szaflary do nowego roku szkolnego 2015/2016
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2015 roku – sierpień
 • Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku – wrzesień
 • Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary – październik
 • Przyjęcie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2016 rok – listopad
 • Uchwalenie budżetu na 2016 rok.
 • Realizacja planów pracy Rady Gminy i komisji RG – grudzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

56 − = 49