Pamiętajmy o obiecanych chodnikach :)

Prosimy, aby nie zapomniano o planach na chodniki w naszych pięknych miejscowościach. Bańska Niżna już dawno miała je obiecane, nie wiem jak w innych wsiach. Co leży na przeszkodzie? Kiedy będzie w końcu na serio poruszony ten problem? Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? Ludzie chcą informacji! 🙂
Pozdrawiam

Karolina

Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

W dniu 05.02.2015r. odbyło się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu spotkanie Wójta Gminy Szaflary z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
Na spotkaniu:
Zapoznano się z wykonaną na zlecenie PZD przez Biuro Projektów Drogowych Piotr Kowalczyk koncepcją przebudowy drogi powiatowej 1653K Szaflary- Ząb.
Dyrektor PZD przedstawił zakres planowanego do zlecenia w pierwszym etapie projektu rozbudowy odcinka drogi powiatowej 1653K Szaflary- Ząb w m. Bańska Niżna, dla którego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Gminą ma zostać uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sporządzona dokumentacja budowlana. Odcinek ten o długości ok. 750 metrów łączy skorygowane skrzyżowanie ul. Papieskiej (droga powiatowa) i Topory ze zjazdem na cmentarz. Przewidywany termin uzyskania dokumentacji umożliwiającej wykonywanie robót budowlanych to druga połowa 2016r. Uzgodniono, iż rezygnuje się z projektowania przebudowy w/w skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
Jednocześnie ustalono, iż Gmina jest zainteresowana wykonaniem rozbudowy drogi powiatowej 1653K Szaflary – Ząb również na odcinku od skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w m. Szaflary do skrzyżowania ul. Papieskiej (droga powiatowa) i Topory.
Gmina Szaflary wnosi, aby całe zadanie obejmowało wykonanie chodnika jednostronnego od skrzyżowania z droga powiatową Nr K1646 Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko do cmentarza.
Gmina wstępie deklaruje partycypację w kosztach rozbudowy drogi na zasadach przyjętych przez powiat. PZD złoży wniosek o ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowotarskiego przedmiotowego zadania projektowego.

2 myśli nt. „Pamiętajmy o obiecanych chodnikach :)

  1. Adam Błęka

    Pomysł jak najbardziej godny poparcia w Bańskiej Niżnej jak i w innych miejscowościach. Tymczasem chodniki, które już istnieją powinny być zimą odśnieżane bo są wtedy najbardziej potrzebne a jest z tym chyba jakiś problem….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 3 =