Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 22 stycznia 2015 roku (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia:’ collapse_link=’true’]

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Skarga na działalność Wójta Gminy Szaflary
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok
  4. Wolne wnioski[/spoiler]

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Barbara Chramiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 3