Zespół „Skrzypnianki” odznaczony przez Powiat Nowotarski

dyplomW dniu 14 stycznia 2015 r. Zespół „Skrzypnianki” otrzymał Medal Pamiątkowy Podhala przyznany przez Powiat Nowotarski.

Medal został wręczony przez Starostę Pana Krzysztofa Fabera, Wicestarostę Pana Władysława Tylkę, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jana Krzaka na ręce kierownika zespołu Moniki Peciak i opiekuna kapeli góralskie Jana Czesława Joniaka.

Medal Pamiątkowy Podhala przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom i stowarzyszeniom gospodarczym, zawodowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju regionu Podhala, szczególnie w działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Poza zespołem „Skrzypinanki” Medale otrzymali:

  • Zespół Regionalnym. Ludwika Łojasa z Łopusznej
  • Dziecięcy Zespół Regionalny „Majeranki” z Rabki
  • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka
  • Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej

W czasie uroczystości została odczytana krótka laudacja następującej treści:

Zespół wokalny grupa śpiewacza „Skrzypnianki” powstał w 2001r. Tworzą go uczniowie i absolwenci Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem. Kierownikiem zespołu jest Monika Peciak.

W swoim repertuarze posiada pieśni góralskie, karpackie, biesiadne, religijne, patriotyczne, turystyczne i okolicznościowe. W roku 2008 zespół nagrał płytę z kolędami góralskimi „Skrzypnianie kolędują”, a w roku 2014 – płytę „Pieśni Patriotyczne „Na góralską nutę”. Uczestniczył także w wielu przeglądach i konkursach folklorystycznych, patriotycznych, religijnych zdobywając nagrody oraz wyróżnienia. Występował w wielu częściach naszego kraju, jak również za granicą.

Wymienić należy:

  • występ w Filharmonii Krakowskiej,
  • nagrody i wyróżnienia w Małopolskim i Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Krakowie,
  • koncerty kolęd w Warszawie, Gnieźnie, Makowie Podhalańskim oraz w wielu sąsiednich miejscowościach na Podhalu i Orawie,
  • występy w Międzyzdrojach,
  • występy na Słowacji, Czechach, Węgrach, Litwie w ramach spotkań wyszehradzkich zaprzyjaźnionych gmin.

Od 6 lat zespół jest organizatorem Koncertu Pieśni Patriotycznej „Nasz patriotyzm – pieśnią i wierszem wyrażony”, w którym udział biorą uczniowie i harcerze ze szkół Gminy Szaflary.

Od początku swego istnienia zespół „Skrzypnianki” współpracuje ze szkolną kapelą góralską złożoną z absolwentów tej szkoły pod kierunkiem Jana Czesława Joniaka.

Odznaczone zespoły kolędami uświetniły spotkanie noworoczne.

„Skrzypnianki” wystąpiły w składzie: Anna Cudzich, Angelika Marusarz, Małgorzata Maciasz, Marzena Gubała, Sylwia Kwak, Ewelina Pająk, Andżelika Kwak, Ewelina Gubała oraz kapela w składzie: Jan Czesław Joniak, Janusz Kwak, Joanna Cudzich, Jan Taras i Tomasz Stopka.

Na zakończenie spotkania członkowie Zarządu Powiatu Nowotarskiego w osobach: Starosta Pan Krzysztof Faber, Wicestarosta Pan Władysław Tylka, Pan Bogusław Waksmundzki, Pan Leszek Świder i Franciszek sojka złożyli życzenia noworoczne na rok 2015 dla zgromadzonej publiczności tradycyjnym posypaniem owsem.

Fot. z archiwum Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 1