Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 stycznia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia:’ collapse_link=’true’]

  1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szaflary do Euroregionu „Tatry”.
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
  5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
  6. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
  7. Wolne wnioski.[/spoiler]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

75 − = 74