Konsultacje do LSR 2014-2020

Konsultacje do LSR 2014-2020
Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania.

logo-300x183Proszę Państwa stoi przed Nami zadanie jakim jest przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Zapewne nie będzie to zadanie łatwe, ale z pewnością wspólna praca nad nim pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty w przyszłości.
Pracę nad tym dokumentem rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym lokalną grupą działania. Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:

  • dostrzeganych przez Państwa problemów,
  • niezaspokojonych potrzeb,
  • niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności

Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru PLGD oraz, w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.
Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, być może pozwoli Państwu realizować zamierzone projekty z dofinansowaniem w ramach środków unijnych- jutro.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 182011543.
Zgłoszenia na kartach konsultacji można przesyłać do 31-03-2014 roku:

  • faxem na nr: 182011543
  • e-mailem na adres : info@podhalanska.pl
  • pocztą na adres : Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55 34-531 Murzasichle

Karta konsultacji: problemy i potrzeby

Karta konsultacji: zasoby i potencjał