Współpraca Gmin Partnerskich

W ramach memorandum o współpracy gmin partnerskich Čebovce ze Słowacji, Herencsény z Węgier, Podivin z Czech i Szaflary z Polski w dniach 1-3 lipca 2011 r gmina Szaflary uczestniczyła w uroczystościach na zaproszenie gminy Herencsény na Węgrzech. Memorandum to, podpisane zostało w czerwcu 2008 r. w miejscowości Čebovce na Słowacji, którego celem jest promowanie działań w zakresie sportu, turystyki, kultury i gastronomi w ramach projektu realizowanego z funduszy europejskich. Projekt przewiduje, że impreza ta będzie odbywać się co roku w innej miejscowości, z dużą liczbą delegatów, którzy będą mogli poznać nawzajem swoje małe ojczyzny. W 2009 roku na zaproszenie Starosty gminy Čebovce na Słowacji, naszą gminę reprezentowała delegacja z Panem Pawłem Ceterą z-cą wójta, radną Rady Gminy Szaflary Panią Barbarą Magdziak i zespołem regionalnym „Skrzypnianki”.

W 2010 roku spotkanie odbyło się w gminie Herencsény na Węgrzech, w którym gmina Szaflary również delegowała swoich przedstawicieli wraz z Gminną Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Także w bieżącym roku, celem spotkania było poznanie kultury oraz wymiana doświadczeń między gminami partnerskimi. Polskiej delegacji przewodniczył Sołtys wsi Szaflary Pan Władysław Migiel i przedstawiciel Wójta Gminy Pani Elżbieta Migiel, wraz z Gminną Młodzieżową Orkiestrą Dętą z kapelmistrzem Panem Józefem Pańszczyk i opiekunami Panią Barbarą Gil i Panem Januszem Jurzec. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez węgierskiego biskupa, w której uczestniczyły delegacje gmin partnerskich. Pani Józsefne Jusztin – Starosta Gminy Herencsény bardzo serdecznie przywitała przybyłych gości. W godzinach popołudniowych odbyła się prezentacja delegacji i część artystyczna. Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta wystąpiła z obszernym programem ocenionym gromkimi brawami. Kolejno występowały zespoły regionalne. Stroje węgierskich zespołów wprost zadziwiały pięknem kolorów, wzorów i stylem danych regionów. Ciekawe tańce podkreślały styl góralskiego folkloru. Po oficjalnej części rozpoczęła się wspólna międzynarodowa zabawa. Wymieniono się doświadczeniami w rozwoju gminy Szaflary i gminy Čebovce w rozmowach Sołtysa wsi Szaflary ze starostą gminy Čebovce ze Słowacji Ladislawem Martinem i jego poprzednikiem Františkiem Zat’ko. Starosta Gminy Herencsény Pani Józsefne Jusztin zaprezentowała dom ludowy wraz z bardzo ładnym parkiem, opowiadała o strukturze i działalności gminy oraz wykazała ogromną troskę o członków poszczególnych delegacji. Zaserwowano dania węgierskie przygotowane przez gospodynie partnerskiej gminy, posiłki podane przez Panie w przepięknych strojach ludowych smakowały wybornie.Równocześnie odbywał się mecz piłki nożnej, który zainteresował młodzież z naszej Gminnej Orkiestry.
Tłumaczem w trakcie integracyjnej imprezy była Pani Barbara Temes Polka z pochodzenia i jej syn Dawid sprawujący opiekę nad młodzieżą z orkiestry. W niedzielny poranek Pani Barbara Temes z synem pokazała nam miasteczko Bacassagyarmat, zwiedziliśmy muzeum kultury węgierskiej PALÓC MÚZEUM wraz ze skansenem osady węgierskiej. Po smacznym obiedzie i wymianie upominków przyszła pora na pożegnanie i wyjazd w kierunku Polski.

Elżbieta Migiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

45 − 38 =