POROZUMIENIE W ČEBOVCACH

Przedstawiciele Čeboviec, miejscowości położonej na terenie Republiki Słowackiej, szukając partnerów do współpracy, skierowali swoje kroki do Euroregionu Tatry. Dyrektor biura Euroregionu Antoni Nowak i przewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” Wendelin Haber polecili nas jako dynamicznie rozwijającą się gminę. Następnie Słowacy przybyli do nas z ofertą. W trakcie wizyty zwiedzali rynek i kościół w Szaflarach oraz Szkołę w Bańskiej Niżnej ogrzewaną geotermalnie. Zostali podjęci obiadem w „Pensjonacie pod Tatrami”. Nasi sąsiedzi byli bardzo zadowoleni z pobytu.

Miejscowość Čebovce z 750-letnią historią, licząca ponad 1000 mieszkańców, jest siedzibą mikroregionu (Udolie Čebovskćho potoka) oraz siedzibą wspólnego urzędu gminy dla 12 wsi, w których żyje około 6500 mieszkańców. Dzięki swojemu usytuowaniu zaliczana jest do znaczących obszarów produkcji wina w południowej Słowacji, a imprezy sportowe i kulturalne cieszą się tu dużą popularnością. Gmina aktywnie włącza się w działania Euroregionu Ipel’ i Neogradiensis. Čebovce znajdują się około 250 km od Szaflar, 20 km od Herencsény i 280 km od Podivina.

27 grudnia 2007 roku Rada Gminy Szaflary podjęła uchwałę o podjęciu współpracy z gminą Čebovce poprzez promowanie działań w zakresie sportu, turystyki i gastronomii: wspieranie gminy Čebovce w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszu Wyszegradzkiego na zorganizowanie Wyszegradzkich Dni Sportu, Kultury i Gastronomii. W tej sprawie do Čeboviec udała się nasza delegacja w składzie: Zastępca Wójta mgr inż. Paweł Cetera, mgr Barbara Magdziak – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, mgr Zbigniew Strama – inspektor ds. oświaty, mgr inż. Marek Jachymiak – inspektor geodeta. Memorandum o porozumieniu podpisał mgr inż. Paweł Cetera z Szaflar oraz przedstawiciele miejscowości Herencsény (Węgry), miasta Podivin (Czechy) i miejscowości Čebovce (Słowacja), wyrażając tym samym poparcie dla zorganizowania pierwszych Wyszegradzkich Dni Sportu, Kultury i Gastronomii w Čebovcach. Imprezę zaplanowano na 27-29 czerwca 2008 r. w Čebovcach, powiat Vel’ky Krtiš, Republika Słowacka. Projekt przewiduje, że impreza ta będzie odbywać się co roku w innej miejscowości, z duża liczbą delegatów, którzy będą mogli poznać nawzajem swoje małe ojczyzny.

Podpisanie memorandum o współpracy poprzedzono zwiedzaniem atrakcji turystycznych okręgu. Delegację z Szaflar zaproszono do Urzędu Gminy w Čebowcach, gdzie odbyło się powitanie gości przez starostę Františka Zat’ko, który opowiadał zgromadzonym o historii miejscowości. Następnie odbyła się prezentacja wspomnianego projektu: przedstawiono korzyści płynące ze wzajemnej współpracy przy organizowaniu I Wyszegradzkich Dni Sportu, Kultury i Gastronomii. Region słynie z dobrych win, przedstawicieli poszczególnych miejscowości zaproszono zatem do jednej z winiarni, gdzie zaprezentowano proces produkcji i składowania wina.

Na czerwiec zaproszono wstępnie 50-osobową grupę reprezentantów Gminy Szaflary: kapelę góralską, orkiestrę dętą, drużynę piłkarską oraz członkinie koła gospodyń wiejskich, którzy uczestniczyć będą we wspomnianej imprezie sportowo-kulturalnej.

Zbigniew Strama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 7 =